Kết nối SMEs Vietnam

Mạng lưới kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam

Thông tin & truyền thông

 • Cập nhật thông tin chính trị, kinh tế, KHCN, thị trường ... trong và ngoài nước
 • Kiến nghị về các vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp lên các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và chính phủ
 • Truyền thông, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, phát triển thương

XTTM & Kết nối giao thương

 • Khảo sát thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh.
 • Gặp gỡ, kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Liên kết Hiệp hội ngành nghề.
 • Hợp tác hình thành & phát triển chuỗi cung ứng liên kết với doanh nghiệp lớn

Tư vấn & Đào tạo

 • Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp
 • Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn & quản lý, điều hành doanh nghiệp cả trong và ngoài nước
 • Tư vấn hỗ trợ tài chính, vốn, pháp luật, đổi mới khoa học công nghệ ....

Hệ sinh thái kinh doanh của SME Vietnam

 • Phát triển hội viên: 3000 -> 30.000 -> 60.000 thành viên
 • Kết nối 12 hội -> 24 -> 40 đoàn các tỉnh
 • Liên kết với 10 -> 20 -> 30 tổ chức quốc tế uy tín
 • Hệ thống giao thương mang đến 10% -> 20% -> 40% doanh thu cho thành viên
 • Xây dựng hệ thống SMN và đánh giá KPI dành cho thành viên
 • Hỗ trợ vay tín chấp

SMEs Vietnam

Thông tin mới nhất từ SMEs Vietnam

Sự kiện